Köpvillkor

Följande villkor gäller om inte annat är överenskommet mellan Dalom Produktion AB och köpare.

Betalning: 30 dagar netto, efter godkänd kreditprövning

Förseningsavgifter: Vid utebliven eller försenad betalning debiteras en påminnelseavgift à 60 kr, samt dröjsmålsränta enligt gällande referensränta med tillägg av elva procentenheter.

Frakt & Emballage: Fraktpriser beräknas alltid i efterhand och tillkommer på fakturan. Har du frågor om fraktpriser kontakta vår orderavdelning. Emballage och pallar debiteras.

Förpackningskostnad: Vid bruten förpackning tillkommer 50 kr i hanterings och förpackningskostnad.

Leveranstid: Leveranstiden från vår fabrik är normalt 3-5 arbetsdagar för lagervaror efter vi mottagit ordern. För icke lagerförda artiklar är leveranstiden normalt ca 1-2 veckor från vår fabrik efter vi mottagit ordern beroende på order volym. Slutgiltig leveranstidpunkt från oss enligt orderbekräftelse.

Leverans: FCA (Fritt fraktbärare). Vid leverans till annan adress än den som är beställaren tillkommer 60 kr, i distributionsavgift per adress.

Priser: Ställkostnad kan förekomma: Vid beställning av icke standard produkt i mindre volym. Tillkommer 500 kr/artikel.

Enligt gällande prislista exklusive moms. Vi förbehåller oss rätten att justera angivna priser under året på grund av t ex råvarupris- och valutakursförändringar eller andra oförutsedda kostnadsförändringar.

Anmärkningar: Anmärkningar skall göras inom 10 dagar efter mottagen leverans.

Returer/ Felbeställningar: Bekostas av köparen efter överenskommelse med Dalom Produktion AB. Vid eventuella returer återtas endast obrutna förpackningar av standardprodukter. Dock senast 1 månader efter leveransdatum.

Äganderätt: Dalom Produktion AB förbehåller sig äganderätten till det sålda godset till dess full betalning är erlagd.

Personupopgiftshantering GDPR: Utdrag ur DALOM Integritetspolicy hittas på vår hemsida.

När du handlar av Dalom Produktion godkänner du vår behandling av dina personuppgifter. Behandlingen av dessa uppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning GDPR. DALOM behandlar följande uppgifter: Namn & kontaktuppgifter till privatpersoner, företag, samarbetspartners och föreningar som är eller varit i kontakt med Dalom Produktion AB.

Detta sker via: Telefonkontakt, Epostkontakt, Webformulär, Social media, Bearbetning av offerter eller avtal.

Din rättighet som kund: Om du önskar korrigera felaktiga eller icke-komplett information om dig eller be om avregistrering ur systemet gör du detta genom att kontakta oss via telefon 0241-528 00 alternativt maila oss på info@dalomproduktion.se. För att inte motta nyhetsbrev via epost avregistrerar ni er på medföljande länk i utskicket.

Jurdiskt tvistemål: Eventuella juridiska tvister skall lösas i Falu tingsrätt som första instans.